O nas

Dzięki zdobytemu wieloletniemu doświadczeniu w branży budowlanej jako kierownik budowy / inżynier kontraktu przy realizacjach w generalnym wykonawstwie obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej oraz komercyjnych  oferuje kompleksową obsługę budowy od etapu koncepcyjnego/administracyjnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zakres działania:

 • Pełnienie funkcji kierownika budowy;
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • Legalizacja samowoli budowlanej;
 • Pomoc w procedurach administracyjnych w celu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego;
 • Weryfikacja kosztorysów;
 • Wybór wykonawców budowlanych – kontraktacja;
 • Odbiór prac zanikowych;
 • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji odbiorowej;
 • Weryfikacja procesu inwestycyjnego pod względem technicznym, finansowym jak i również organizacyjnym;
 • Sporządzanie umów z Wykonawcą / Zleceniobiorcą;
 • Wykonywanie okresowych kontroli technicznych budynków wymaganych przepisami prawa budowlanego (pół roczne, roczne, 5 – letnie);