O NAS

Dzięki zdobytemu wieloletniemu doświadczeniu w branży budowlanej jako kierownik budowy / inżynier kontraktu przy realizacjach w generalnym wykonawstwie obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej oraz komercyjnych  oferuje kompleksową obsługę budowy od etapu koncepcyjnego/administracyjnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Dowiedz się więcej…

Kompleksowa obsługa
Doradztwo techniczne
Oddanie obiektu do użytkowania

Oferta

 • Pełnienie funkcji kierownika budowy
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Legalizacja samowoli budowlanej
 • Pomoc w procedurach administracyjnych w celu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego
 • Weryfikacja kosztorysów
 • Wybór wykonawców budowlanych – kontraktacja
 • Odbiór prac zanikowych
 • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji odbiorowej
 • Weryfikacja procesu inwestycyjnego pod względem technicznym, finansowym jak i również organizacyjnym
 • Sporządzanie umów z Wykonawcą / Zleceniobiorcą
 • Wykonywanie okresowych kontroli technicznych budynków wymaganych przepisami prawa budowlanego (pół roczne, roczne, 5 – letnie)